jQuery ile Yılan Oyunu

Yılan OyunujQuery ile klasik yılan oyunu hazırlamaya ne dersiniz?

Birkaç sene öncesine kadar Flash oyunların internete hakim olduğunu hatırlıyoruz. Web 2.0 ile birlikte text-based oyunlar bu sektöre damgasını vurdu ve hala büyük bir payı elinde bulundurmakta. Bunun yanı sıra Google gibi büyük şirketler özel günlerinde logolarında küçük çaplı oyunlar yayınladı. Google PACMAN‘den sonra 10.yılında AdSense ilginç bir oyun sundu bizlere.

Geçen yıllar gösteriyor ki kalıp Flash oyunlar yavaş yavaş yerlerini daha kompleks projelere bırakmakta. Öyleyse bizlerde basit ama eğlenceli bir oyun hazırlayarak açılışı yapalım.

ÖRNEĞİ GÖRÜNTÜLE

Nasıl yapılır?

Bu işlem için CSS koduna ihtiyacımız olmayacak. Çünkü bütün tasarım ve renklendirme araçları JavaScript kodlarının içerisinde barınmakta.

İlk olarak <head></head> tagleri arasına aşağıdaki kodu ekleyerek jQuery dosyamızı çağıralım.

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>

Şimdi oyunu yayınlayacak div koduyla başlayacağız. Buradan sonraki tüm kodlar <body></body> içerisine eklenecek. İşte ihtiyacımız olan tek satırlık HTML kod :

<div id="snake-oyunu"></div>

Şimdi divimizin altına JavaScript kodlarımızı ekleyelim.


<script>
window.onload = function() {
var canvas = document.createElement('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');

var score = 0; // Başlangıç Skoru
var level = 0; // Başlangıç Seviyesi
var direction = 0; // Giriş Yönü
var snake = new Array(3);
var active = true;
var speed = 500; // Başlangıç Hızı

var arena = new Array(20);
for (var i = 0; i < arena.length; i++) {
arena&#91;i&#93; = new Array(20);
}
 // Boyutlandırmalar
canvas.width = 204;
canvas.height = 224;

$('#snake-oyunu').append(canvas);

arena = generateSnake(arena);
arena = generateFood(arena);
getGame();

window.addEventListener('keydown', function(e) {
if (e.keyCode === 38 && direction !== 3) {
direction = 2; // Yukarı
} else if (e.keyCode === 40 && direction !== 2) {
direction = 3; // Aşağı
} else if (e.keyCode === 37 && direction !== 0) {
direction = 1; // Sol
} else if (e.keyCode === 39 && direction !== 1) {
direction = 0; // Sağ
}
});

function getGame() {
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

for (var i = snake.length - 1; i >= 0; i--) {
if (i === 0) {
switch(direction) {
case 0: // Sağ
snake[0] = { x: snake[0].x + 1, y: snake[0].y }
break;
case 1: // Sol
snake[0] = { x: snake[0].x - 1, y: snake[0].y }
break;
case 2: // Yukarı
snake[0] = { x: snake[0].x, y: snake[0].y - 1 }
break;
case 3: // Aşağı
snake[0] = { x: snake[0].x, y: snake[0].y + 1 }
break;
}

if (snake[0].x < 0 ||
snake&#91;0&#93;.x >= 20 ||
snake[0].y < 0 ||
snake&#91;0&#93;.y >= 20) {
showGameOver();
return;
}

if (arena[snake[0].x][snake[0].y] === 1) {
score += 10; // Bir yemek kaç puan?
arena = generateFood(arena);

snake.push({ x: snake[snake.length - 1].x, y: snake[snake.length - 1].y });
arena[snake[snake.length - 1].x][snake[snake.length - 1].y] = 2;

if ((score % 100) == 0) {
level += 1;
}
} else if (arena[snake[0].x][snake[0].y] === 2) {
showGameOver();
return;
}

arena[snake[0].x][snake[0].y] = 2;
} else {
if (i === (snake.length - 1)) {
arena[snake[i].x][snake[i].y] = null;
}

snake[i] = { x: snake[i - 1].x, y: snake[i - 1].y };
arena[snake[i].x][snake[i].y] = 2;
}
}

getArena();
for (var x = 0; x < arena.length; x++) {
for (var y = 0; y < arena&#91;0&#93;.length; y++) {
if (arena&#91;x&#93;&#91;y&#93; === 1) {
ctx.fillStyle = '#20abbc';
ctx.fillRect(x * 10, y * 10 + 20, 10, 10);
} else if (arena&#91;x&#93;&#91;y&#93; === 2) {
ctx.fillStyle = '#bc202d';
ctx.fillRect(x * 10, y * 10 + 20, 10, 10);
}
}
}

if (active) {
setTimeout(getGame, speed - (level * 50));
}
}

function getArena() {
ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeStyle = '#000';

ctx.strokeRect(2, 20, canvas.width - 4, canvas.height - 24);

ctx.rect(3,21,canvas.width - 6,canvas.height - 26);
ctx.fillStyle = '#fff';
ctx.fill();

ctx.fillStyle = '#bc202d';
ctx.font = '12px Helvetica';
ctx.fillText('Puan : ' + score + ' - Seviye : ' + level, 2, 12);
}

function generateFood(arena) {
var rndX = Math.round(Math.random() * 19);
var rndY = Math.round(Math.random() * 19);
while (arena&#91;rndX&#93;&#91;rndY&#93; === 2) {
rndX = Math.round(Math.random() * 19);
rndY = Math.round(Math.random() * 19);
}
arena&#91;rndX&#93;&#91;rndY&#93; = 1;
return arena;
}

function generateSnake(arena) {
var rndX = Math.round(Math.random() * 19);
var rndY = Math.round(Math.random() * 19);

while ((rndX - snake.length) < 0) {
rndX = Math.round(Math.random() * 19);
}
for (var i = 0; i < snake.length; i++) {
snake&#91;i&#93; = { x: rndX - i, y: rndY };
arena&#91;rndX - i&#93;&#91;rndY&#93; = 2;
}

return arena;
}

function showGameOver() {
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.fillStyle = '#bc202d';
ctx.font = '16px Helvetica';
ctx.fillText('Oyun bitti!', ((canvas.width / 2) - (ctx.measureText('Oyun bitti!').width / 2)), 50);
ctx.font = '12px Helvetica';
ctx.fillText('Puanın : ' + score, ((canvas.width / 2) - (ctx.measureText('Puanın : ' + score).width / 2)), 70);
}
};
</script>

Ve yılan oyunumuz hazır.

Bu da ilginizi çekebilir  Photoshop ile Arkaplan Temizleme (Dekupe) ve Fırça Yapımı

Kapanış

Bu makalenin bizler için önemi jQuery kategorimizin ilk yayını olması. CSS3 ve HTML5 içerisine sıkıştıramayacağımız jQuery kodları artık daha kolay erişilebilir olacak.

Oyuna gelirsek; Nokia serisindeki klasik yılan oyununa fazlasıyla benziyor. İşin güzel kısmı JS kodlarıyla oynarak oyunu hızlandırabiliyoruz. Çünkü 200 piksellik kutu içerisinde yılanın bir uçtan diğer uça gitmesini beklemek bazen can sıkabiliyor.

Hepinize iyi oyunlar.