Php Dersleri ~ Operatörler

Php dersleri paylaşım serimizin bu paylaşımı Operatörler olacaktır. Operatörler değişkenler ve değerlerde işlem yapmak için kullanılırlar.

Aşağıda php de kullanılan operatörleri, açıklamaları ve örnekleriyle detaylı şekilde inceleyelim.

Aritmetik Operatörler :

Php de toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemleri yapabilmek için aritmetik operatörleri kullanırız.

Operatör İsim Örnek Sonuç
1 + Toplama $a+$b $a ile $b değişkeninin toplamını hesaplar
2 Çıkarma  $a-$b  $b değişkenini $a dan çıkarır
3 * Çarpma  $a*$b  $a ile $b değişkeni çarpar
4 / Bölme  $a/$b  $b değişkenini $a ya böler
5 % Mod  $a%$b  $a / $b den kalanı hesaplar

Aritmetik operatörleri daha iyi anlamanız için örneklerle anlatalım.

 $a=10;
 $b=3;
 echo $a+$b; //ekrana 13 değerini yazdırır
 echo "<br>";
 echo $a-$b; //ekrana 7 değerini yazdırır
 echo "<br>";
 echo $a*$b; //ekrana 30 değerini yazdırır
 echo "<br>";
 echo $a/$b; //ekrana 3.3333 değerini yazdırır
 echo "<br>";
 echo $a%$b; //ekrana 1 değerini yazdırır
 echo "<br>";

Atama Operatörleri :

Bir değişkene bir değer atamak için sayısal değerlerle birlikte kullanılan operatörlerdir.

Operatör İsim Örnek Sonuç
1 += Toplama $c+=$a $c=$c+$a işlemini yapar
2 -= Çıkarma $c-=$a $c=$c-$a işlemini yapar
3 *= Çarpma $c*=$a $c=$c*$a işlemini yapar
4 /= Bölme $c/=$a $c=$c/$a işlemini yapar
5 %= Mod $c%=$a $c=$c%$a işlemini yapar

Atama operatörleri ile ilgili örnekler için aşağıya göz atabilirsiniz.


<?php

$a=10;
$a+=20;
echo $a;
echo "<br>";
$a-=5;
echo $a;
echo "<br>";
$a*=3;
echo $a;
echo "<br>";
$a/=3;
echo $a;
echo "<br>";
$a%=3;
echo $a;

?>


Karşılaştırma Operatörleri :

İki farklı değişken değerini karşılaştırmak için kullanılır.

Operatör İsim Örnek Sonuç
1 == Eşittir $a==$b a eşit b sorgusunu yapar
2 != Eşit değildir $a!=$b a eşit değil b sorgusunu yapar
3 > Büyüktür $a>$b a büyük b sorgusunu yapar
4 < Küçüktür $a<$b a küçük b sorgusunu yapar
5 >= Büyük Eşit $a>=$b a büyük eşit b sorgusunu yapar
6 <= Küçük Eşit $a<=$b a küçük eşit b sorgusunu yapar
Bu da ilginizi çekebilir  Inline ne demektir?

 


<?php

$a=10;
 $b=20;
 var_dump($a == $b);
 echo "<br>";
 var_dump($a != $b);
 echo "<br>";
 var_dump($a>$b);
 echo "<br>";
 var_dump($a < $b);
 echo "<br>";
 var_dump($a >= $b);
 echo "<br>";
 var_dump($a <= $b);

?>


Arttırma ve Azaltma Operatörleri :

Değişken değerlerini arttırıp, azaltmak için kullanılır.

Operatör İsim Örnek Sonuç
1 ++$a Arttırma ++$a $a değerini 1 arttırır
2 $a++ Arttırma $a++ $a dan sonra gelen değeri 1 arttırır
3 –$a Azaltma –$a $a değerini 1 azaltır
4 $a– Azaltma $a– $a dan sonra gelen değeri 1 azaltır

 


&amp;amp;amp;amp;lt;?php

$a=10;
 echo $a++;
 echo "<br>";
 echo ++$a;
 echo "<br>";
 echo $a--;
 echo "<br>";
 echo --$a;

?>


Mantıksal Operatörler :

Koşullu ifadeler üzerinde işlem yaparken kullanılır.

Operatör İsim Örnek Sonuç
1 and ve $a and $b $a ve $b değeri aynı anda ise true
2 or veya $a or $b $a veya $b değerlerinden biri ise true
3 ! değil !$a $a değeri false ise true
4 && ve $a&&$b $a ve $b değeri aynı anda ise true
5 || veya $a||$b $a veya $b değerlerinden biri ise true

 


<?php

$a=10;
 $b=5;
 if($a==10 and $b==5){
 echo "Doğru";
 }
 echo "<br>";
 if($a==4 or $b==7)
 echo "Doğru";
 else {echo "False";
 }
 echo "<br>";
 if($a==10 && $b==5){
 echo "Doğru";
 }
 echo "<br>";
 if($a==4 || $b==7)
 echo "Doğru";
 else {echo "False";
 }
 echo "<br>";
 if($a!=$b){
 echo "Doğru";
 }

?>

Bir sonraki paylaşımımız olan If Else Kontrol Yapısı adlı paylaşımımız da görüşmek üzere.